Tarieven

Tarieven


De tarieven zijn per 1 januari 2019 door de gemeente vastgesteld op het kinderopvangtarief van €8,02 per uur. De Klimappel heeft dit tarief bijgesteld naar €8,02. Ouders kunnen gebruik maken van de kinderopvangtoeslagregeling.

Ouders die hier niet voor aanmerking komen in aanmerking komen, kunnen van de gemeente een subsidie krijgen in de vorm van een lager tarief variërend van €0,33 tot € 5,31 per uur. Deze tarieven zijn gebaseerd op de VNG adviestabel. VNG tariefmodel

Kinderopvangtoeslag


Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. U kunt recht hebben op de toeslag als zowel u als u partner werkt, studeert, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door uw inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal opvanguren. Een tweede voorwaarde is dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.

Klik hier voor de toeslagtabel 2019: Kinderopvangtoeslagtabel 2018

Gemeentelijke subsidieregeling


De gemeente subsidieert ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. U kunt dan korting krijgen op het uurtarief van de peuteropvang. Het lagere tarief geldt voor maximaal twee dagdelen per week. In de volgende gevallen komt u in aanmerking voor een lager tarief voor peuteropvang via de gemeenteregeling: als u en/of uw partner geen recht op kinderopvangtoeslag heeft omdat u niet werkt, of studeert, of een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgt of als u het maximum aan kinderopvangtoeslag (140% van de gewerkte uren) ontvangt, maar dit nog niet (geheel) de uren dekt, die op de peuteropvang worden doorgebracht.

Het tarief voor de peuteropvang is afhankelijk van uw inkomen. De gemeente hanteert hiervoor de VNG tabel (link) die jaarlijks wordt aangepast. Op basis van deze tabel betalen alle ouders vrijwel een zelfde inkomensafhankelijke bijdrage. Hierbij maakt het dus niet uit of ouders via de Belastingdienst een toeslag ontvangen of een beroep doen op het door de gemeente gesubsidieerde tarief.

Betaling


De betalingen zullen per maand bij vooruitbetaling geschieden door middel van een automatische incasso waarbij wij als peuteropvang gebruik maken van het administratie- en incassosysteem van Casca. In de zomervakantie vervalt de ouderbijdrage gedurende 6 weken.