Over de Klimappel

Wie zijn we?


klimappel-logo

Peuterspeelzaal De Klimappel is een gezellige en betrokken peuteropvang, gelegen aan het schoolplein van de basisschool de Jacobaschool in Heemstede.

 

Op de Klimappel maken kinderen van 2-4 jaar kennis met de wereld om hen heen door allerlei thema’s, die te maken hebben met de seizoenen, feestdagen, verjaardagen, bijzondere gebeurtenissen en veel meer. Het is een goede voorbereiding op het basisonderwijs en het maakt de overgang gemakkelijker.

Op de groep met twee leidsters zijn maximaal 16 kindjes en ze kunnen bij ons dagelijks terecht van 08:30 t/m 12:00 uur. We hebben een vaste dagindeling, maar geen ochtend is hetzelfde!

U bent van harte welkom om samen met uw kind tijdens een ochtend even te komen kijken. Hiervoor kunt u telefonisch of via de mail een afspraak met ons maken.

Team


Juf Monique foto 2017

 Juf Monique

IMG_1536

Juf Angelique

Algemene Informatie


Van Peuter tot Kleuter
De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Bij het bereiken van de leeftijd van 4 jaar verlaten de peuters de speelzaal. Op deze regel gelden twee uitzonderingen:

* peuters die in december 4 jaar worden, mogen blijven tot het einde van dat jaar.
* peuters die 4 jaar worden binnen de termijn van 6 weken voor het begin van de zomervakantie, mogen blijven tot aan de vakantie.

Het is raadzaam uw kind tijdig aan te melden bij de school van uw keuze, daar ook voor de basisscholen wachtlijsten kunnen bestaan.

Wanneer uw peuter nog niet zindelijk is, kunt u met de leidster bespreken wanneer en hoe vaak uw peuter verschoond moet worden. Wilt u dan een stel schone kleren meegeven?

Pedagogisch beleidsplan
De leidsters werken op de groep volgens de uitgangspunten en richtlijnen van het pedagogisch beleidsplan. Het beleidsplan ligt ter inzage op de Klimappel of via onderstaande link kunt u het pedagogisch beleidsplan downloaden. Pedagogisch beleidsplan 2019.

Klachtenregeling
De klachtenregeling ligt ter inzage op de Klimappel. De Klimappel is ook aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.degeschillencommissie.nl).

Het Jaarverslag Klachtenregeling en de Klachtenvrijbrief 2018 zijn hier te downloaden.

Jaarverslag Klachten 2018

Certificaat Geschillenvrij 2018

Klachtenformulier

Risico inventarisaties gezondheid en veiligheid
Jaarlijks wordt er uit naam van het bestuur een risico inventarisatie gezondheid en een risico inventarisatie veiligheid gedaan. De risico inventarisaties liggen ter inzage bij De Klimappel.

GGD inspectierapport
Daarnaast wordt de Klimappel jaarlijks door de GGD geïnspecteerd.
De risico inventarisatie en de resultaten van de inspectie liggen ter inzage op de Klimappel. Via onderstaande link komt u op website van het landelijk register van kinderopvang. Hier kunt u het meeste recent GGD rapport bekijken: GGD rapport 2019

Verzekering
De school heeft een collectieve verzekering tegen ongevallen afgesloten voor alle schoolgaande peuters, gedurende de schooluren.

Relevante documenten

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Historie


In 1980 startte Truus Roodenburg bij haar thuis een speelochtend voor peuters. Truus was lerares en vond dat er maar weinig te doen was voor de peuters in haar omgeving.

Al snel kwamen er iedere week meer peuters spelen dan de huiskamer kon huisvesten en Truus moest uitwijken naar de Vredenhofkapel aan het Wilhelminaplein. Peuterspeelgroep Nieuw Vredenhof groeide als kool,  zodat Truus niet lang daarna ging uitkijken naar nieuw onderdak.

Op dat moment was de bouw van het GSV-gebouw aan de Franz Schubertlaan in volle gang. De gemeente besloot er een lokaaltje aan vast te plakken en de definitieve locatie van de peuterspeelgroep was een feit. Om de feestelijke start in de eigen ruimte luister bij te zetten, boden de ouders het splinternieuwe schooltje een klimrek aan in de vorm van… een appel. Deze klimappel werd het karakteristieke kenmerk én de naamgever van peuterspeelzaal De Klimappel.  Honderden kinderen hebben er in de loop der jaren naar hartelust op gespeeld. En tientallen ouders hebben het liefdevol geschilderd. Telkens opnieuw…

Vanaf 19 augustus 2013 heeft peuterspeelzaal De Klimappel een nieuw onderkomen gekregen aan het schoolplein van de Jacobaschool op de Lanckhorstlaan. En de leuke sfeer hebben we meegenomen!

Sinds 1 september 2019 valt de Klimappel onder Casca kinderopvang. Dezelfde leidsters, locatie en sfeer!

Bestuur & Oudercommissie


Peuteropvang De Klimappel is een Stichting, waarbij ouders op vrijwillige basis zitting hebben in het bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: Willem Olov Louridtz

Secretaris: Janneke van Manen

Penningmeester: Frédérique Ledeboer

Het bestuur is te bereiken via: klimappel@gmail.com

 

Als Peuteropvang heeft De Klimappel ook een Oudercommissie, die als vertegenwoordiging optreedt van alle ouders van de kinderen, die bij De Klimappel komen leren en spelen. Op dit moment bestaat de Oudercommissie uit:

Anne-Fleur van Varik

Marleen Smit

Saskia Smeets

De oudercommissie is te bereiken via: deklimappel@gmail.com